නිති අසන පැණ

ණය පිළිබදව තොරතුරු

ඔබ අයදුම් කිරීමට පෙර අපගේ ණය ගණනය කිරීමේ ආකෘතිය මාර්ගයෙන් ඔබගේ ණය මුදලෙහි සම්පූර්ණ ආපසු ගෙවීමේ ප්‍රමාණය පරීක්‍ෂා කර ගත හැක. ඔබ ණයට ගැනීමට කැමති ණය මුදල හා ණය මුදල (ඔබ සුවපහසු ලෙස තෝරා ගන්නා බවට වග බලා ගන්න), සේවා ගාස්තුව සහ සැකසුම් ගාස්තුවක් අය කෙරේ. ඔබ නියමිත වේලාවට ගෙවීම් කළහොත් වෙනත් ගාස්තු අය නොකෙරේ. ඔබ අයදුම් කිරීමට පෙර ණය ආපසු ගෙවීමේ මුළු මුදලම පරීක්ෂා කරන්න, ඔබට නියමිත වේලාවට ආපසු ගෙවිය හැකි බව විශ්වාසයි නම් ණය පමණක් එය පිළිගන්න.

ණය පහසුකම් ලබා ගැනීමේ සුදුසු කම්

ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ණය පහසුකම් දැනට සපයන්නේ: අවුරුදු 20 සිට 60 දක්වා වයසැති දැනට රැකියාවක නිරතව නැතහොත් ස්ථීර ආදායමක් සහිතව

ණය ඇණුමැති කර පසු දැනුම් දෙන අකාරය

ඔබේ ණය අනුමත කිරීමෙන් පසු, ඔබගේ බැංකු ගිණුම වෙත මාරු කරන මුදල් ලබා ගන්නේ කෙසේදැයි කෙටිපණිවිඩයක් හරහා,විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය හො දුරකතන ඇමතුමකින් දැනුම් දෙනු ලබයි

ඔබට තවමත් මුදල් ලැබිම ප්‍රමාද ද?

ඔබගේ අනුමත ණය ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තිබේනම්, කරුණාකර පහත සදහන් අපගේ පාරිභෝගික උපකාරක මාධ්‍ය හරහා සම්බන්ධ වන්න.

  • අපගේ දුරකථන අංකය: +94 706 325 325
  • විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය: info@commercialcredit.loan

ණය මුදල ආපසු ගෙවන අකාරය

අපි ඔබගේ ණය කල්පිරීමේ දිනය පිළිබඳවත් ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීම් සිදුකිරීමට නියමිත දිනය පිලිබදවටත් අදාලව කොටසක් ඔබේ කොන්ත්රාත්තුවේ ඇතුළත් කර ඇත. කිසිදු දඩ ගාස්තුවක් නොලැබීම සඳහා නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර ගෙවීමට වග බලාගන්නා ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්නෙමු.